Tiedotus asianmukaisille tahoille

Jos tapahtuma vaati kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista kokoaan tai osittain ja siitä johtuvia tilapäisiä liikennejärjestelyjä, on tapahtuman järjestäjän haettava järjestelyille lupaa Rauman kaupungin aluepalveluista. Tapahtuman järjestäjä tekee sähköpostilla lähetettävän hakemuksen liitteeksi suunnitelman tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja järjestää tapahtumapaikalle liikenteenohjaajat, tarvittavat liikennemerkit ja vastaa liikennejärjestelyiden toimivuudesta sekä sujuvuudesta.

Hyväksytty suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä toimitetaan poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä ja pelastuslaitokselle osana tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa. Poliisi myöntää luvan kadun sulkemiseen ja hyväksyy liikenteenohjaajat. Nimilista tapahtuman liikenteenohjaajista toimitetaan poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä.

Tapahtumaan liittyvistä tilapäisistä liikennejärjestelyistä on tärkeää muistaa tiedottaa kaikkia niitä tahoja, joiden toimintaan liikennejärjestelyillä voi olla vaikutusta.

Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan. Suunnitelmat on hyvä toimittaa kommentoitavaksi etukäteen, vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumajärjestelyjä.

Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella

Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen tai poliisin luvan. Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista, lupaa voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskukseen, joka käsittelee myös Satakunnan alueen hakemukset.

Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on lupa haettava paikalliselta poliisilaitokselta. Alueellinen ELY-keskus antaa asiasta lausunnon. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, isoja tapahtumia järjestettäessä viimeistään puoli vuotta aikaisemmin. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.