Ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toimintaa

Ulkoilmakonsertit ja -tapahtumat saattavat aiheuttaa melua, joka häiritsee lähialueen asukkaita tai haittaa työntekoa. Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tapahtumista tehdään ilmoitus Rauman kaupungin ympäristönsuojeluun. Meluilmoitus on jätettävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus jätetään lupapiste.fi-palveluun. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja käyttäjätunnuksen luomista. Palvelun käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan verkkopankkitunnuksen tai mobiilivarmenteen avulla.

Melua tai muuta häiriötä aiheuttavista tapahtumista on tiedotettava etukäteen lähialueen asukkaille ja muille toiminnan vaikutuspiirissä oleville (meluhaitan aiheuttaja, sen kesto, laatu ja tapahtumasta vastaavan yhteystiedot). Tapahtuman järjestäjän on huomioitava erityisesti melulle herkät kohteet, kuten hoitolaitokset, koulut ja kirkot. Melun leviäminen tapahtuma-alueen ulkopuolelle on estettävä esimerkiksi kiinteitä rakenteita tai maaston muotoja hyödyntämällä. Lisäksi tapahtuman äänentoisto on pidettävä kohtuullisella tasolla ja kaiuttimet suunnattava niin, ettei melu leviä tarpeettomasti.

Ympäristönsuojelutarkastajaan kannattaa olla ajoissa yhteydessä tarpeellisen ohjeiden saamiseksi. Tarkastajalta voi kysyä myös ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä.

Lisätietoja antaa

  • Huuskonen Raija