Mitä eroa on esteettömyydellä ja saavutettavuudella?

Tapahtumien ja tapahtumassa olevien palveluiden tulisi olla tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Esteettömyys on välttämätön edellytys monien osallistumiselle, mutta samalla se näkyy kaikille viihtyisämpänä, sujuvampana ja turvallisempana tapahtumana. Esteettömyys liittyy rakennetun ympäristön ja tilojen toimivuuteen. Saavutettavuus taas on laajempi käsite, joka pitää sisällään myös tapahtuman palveluiden ja viestinnän toimivuuden.

Tapahtuman esteettömyys toteutuu parhaiten, kun se otetaan huomioon kaikissa tapahtuman suunnittelun, toteutuksen ja jälkiarvioinnin vaiheissa. Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista on tarkoitettu avuksi erityisesti kulttuuritapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden nykytilan omatoimiseen arvioimiseen ja kehittämiseen. Kulttuuria kaikille -palvelun nettisivuilta löytyvä tarkistuslista auttaa järjestäjää huomioimaan monenlaisten yleisöjen ja tapahtuman tekijöiden tarpeita.

Paikan valinta

Valitse tapahtumapaikka, joka on jo valmiiksi esteetön. Käy tapahtumapaikalla varmistamassa, että mahdolliset ennakkotiedot ja -arviot tapahtumapaikan esteettömyydestä varmasti pitävät paikkansa. Maaston epätasaisuus tai korkeat tasoerot ovat yksi merkittävimmistä ja yleisimmistä fyysistä esteistä. Liikkumista tapahtuma-alueella voidaan helpottaa väliaikaisten ramppien avulla. Hyvällä valaistuksella ja kaiteilla lisätään tapahtuma-alueen turvallisuutta ja huolehditaan liikkumisen turvallisuudesta myös yöaikaan. Selvitä tapahtumapaikan ylläpitäjältä tai omistajalta, millaisia esteettömyysjärjestelyjä heidän on mahdollisuus tehdä.

Viestintä

Kerro tapahtumasta ennakkoon myös esteettömyyden näkökulmasta. Kerro mistä lisätietoa saa, jos kaikki tieto ei löydy esimerkiksi tapahtuman nettisivulta. Tiedota tapahtumasta ajoissa, ymmärrettävästi ja selkeästi. Huolehdi, että tapahtuman nettisivut ovat esteettömät. 

Opasteet

Sijoita kaikille alueen sisäänkäynneille selkeä tapahtuma-alueen tai paikan kartta, jossa kerrotaan myös esteettömyydestä. Hyvässä opasteessa tekstit, symbolit ja kuviot ovat riittävän suuria ja värikontrastit selkeitä. Huomioi opasteiden sijoittelussa myös istumakorkeudella olevat. Kouluta tapahtuman henkilöstö niin, että kaikki osaavat tarvittaessa vastata esteettömyyteen liittyviin kysymyksiin.

Saapumisen ja kulkuväylien suunnittelu

Tapahtuma-alueen suunnittelussa tulee huomioida esimerkiksi liikuntarajoitteisten saapuminen. Viesti ennakkoon ja merkitse aluekarttaan, mikä sisääntuloväylä palvelee ominaisuuksiltaan heitä parhaiten. Sisääntulon tai porttien tulee sisältää leveämpi kulkukaista, josta kulku esimerkiksi pyörätuolilla onnistuu sujuvasti. Varaa sisäänkäyntien läheisyyteen riittävästi merkittyjä pysäköintipaikkoja ja tilaa saattoliikenteelle. Viesti ennakkoon myös siitä, millaisia kulkuväyliä tapahtuma-alueella on ja millaista maamateriaalia ne ovat. Pidä kulkureitit tapahtuman aikana kulkukelpoisina ja osoita ne selkeästi ja ymmärrettävästi.

Avustamisen mahdollistaminen

Tapahtumissa vakiintunut toimintatapa on, että avustettava ostaa lipun ja avustaja pääsee tapahtumaan maksutta. Merkitse tapahtuman tiedotusmateriaaliin ja nettisivuille selkeästi, millaista lippua tai lipputyyppiä avustajan maksuttomuus koskee.

Katsomon toteuttaminen

Pyörätuolipaikat toteutetaan yleisöalueelle luontevana osana muuta katsomoa. Sijoita ne paikkoihin, joihin on helppo päästä ja joista on hyvä näkyvyys esiintymislavalle. Jos induktiojärjestelmä ulottuu vain osaan katsomoa, merkitse alue selvästi ja kerro asiasta jo lipunmyyntivaiheessa.

Palveluiden suunnittelu

Asiointi- ja myyntipisteiden on hyvä sijaita tasaisella paikalla, että niiden luo pääsee helposti. Tiskien korkeudessa on hyvä huomioida myös istuvat ja lyhyet asiakkaat. Jos tiskillä viivytään kauan, varaa sinne myös tuoleja. Tiskeille on järjestettävä myös hyvä valaistus.

Huolehdi, että tapahtumapaikalla on kävijämäärään nähden riittävästi vessoja. Sijoita invavessat eri puolille tapahtuma-aluetta ja eri palvelupisteiden läheisyyteen ja merkitse niiden sijainti tapahtuman aluekarttaan.