Tapahtumat kuormittavat ympäristöä, mutta ne voivat myös oikein järjestettyinä lisätä ympäristömyönteisyyttä ja -tietoisuutta. Tapahtuman ympäristökuormituksen vähentäminen ja toteuttaminen kestävän kehityksen mukaisesti onnistuu kiinnittämällä huomiota valintoihin ja ratkaisuihin, joita tapahtumatuotannon aikana tehdään. Vastuullisen tapahtuman järjestäjä ajattelee kestävästi koko tapahtuman toteutuksen ajan.

Tapahtumapaikan valinta

Valitse tapahtumapaikka, joka sopii tapahtuman järjestämiseen ja huolehdi tapahtumaympäristöstä tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

 • Arvioi ennakkoon, millaisia ympäristövaikutuksia tapahtuman järjestämisellä on.
 • Suosi tapahtumapaikkoja, joissa on järjestämisen ja yleisön kannalta olennainen infra valmiina.
 • Valitse saavutettava paikka, huomioi joukkoliikenneyhteydet ja kevyen liikenteen yhteydet.
 • Suunnittele tapahtumapaikan käyttö yhdessä alueen käyttöluvan myöntäjän kanssa.
 • Selvitä ja minimoi tapahtuman vaikutukset ympäristöön, maaperään ja vesistöön.
 • Huolehdi tapahtumapaikan siisteydestä ja loppusiivouksesta. Huomioi, että tapahtuman vaikutukset voivat ulottua myös tapahtuma-alueen ulkopuolelle.
 • Mikäli tapahtumasta aiheutuu haittaa alueelle, huolehdi sen asianmukaisesta kunnostamisesta.

Logistiikka ja yleisön liikkuminen

Suunnittele tuotannon logistiikka ja yleisön liikkuminen tehokkaasti.

 • Valitse tapahtumapaikka, joka on hyvien ja helppojen kulkuyhteyksien päässä, kuten kävely, pyöräily ja julkinen liikenne.
 • Tiedota yleisöä tapahtumapaikan kulkuyhteyksistä, kannusta kävijöitä kävelyyn, pyöräilyyn, yhteiskyytien ja julkisen liikenteen käyttämiseen.
 • Kerro joukkoliikenteen aikatauluista ja reiteistä sekä polkupyörällä ja kävellen saapumisesta. Selvitä yhteisbussikuljetusten ja yhteiskyytien mahdollisuuksia samasta suunnasta saapuville.
 • Vältä turhia tavarankuljetuksia ja kuljetuskapasiteetin vajaakäyttöä – suunnittele kuljetukset ja ajoreitit.
 • Seuraa kuljetusten ympäristövaikutuksia pitämällä kirjaa ajetuista kilometreistä.
 • Käytä uutta ja vähäpäästöistä kuljetuskalustoa.
 • Opasta kuljettajia taloudelliseen ajotapaan, mikä säästää myös polttoainekuluja.

Melun torjunta

 • Huolehdi meluilmoituksen tekemisestä ja noudata ympäristöviranomaisen antamia ohjeita meluntorjunnassa.
 • Sijoita esiintymislava asutuksesta poispäin.
 • Tiedota tapahtumasta lähialueen asukkaita ja toimijoita.
 • Huolehdi, että tapahtumassa on tarjolla korvatulppia henkilökunnalle ja yleisölle.

Ympäristöystävälliset hankinnat

Tee ympäristöystävällisiä hankintoja ja mieti materiaalien uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

 • Tee laadukkaita ja pitkäikäisiä hankintoja. Valitse tuotteita, joiden käyttöikä on pitkä ja joita voi korjata ja käyttää uudelleen.
 • Suosi ympäristömerkittyjä sekä kestävästi ja eettisesti tuotettuja tuotteita.
 • Harkitse tarkkaan tarvitaanko yleisölle jaettavia painotuotteita. Keskitä tapahtumamarkkinointi sähköisiin kanaviin. Tapahtumakutsut, ohjelman ja infomateriaalit voi jakaa sähköisesti.
 • Valitessasi alihankkijoita ja palveluita, selvitä onko yrityksellä käytössä ympäristöjärjestelmä tai oma ympäristöohjelma.
 • Kiinnitä huomiota hankintojen kuljetusmatkoihin. Onko vastaavaa tuotetta tai palvelua saatavilla lähempänä?

Sähkön säästäminen

Säästä sähköä, toimi energiatehokkaasti.

 • Arvioi tapahtuman sähköntarve kartoittamalla käytettävät laitteet ja niiden sähkönkulutus.
 • Selvitä mahdollisuus uusiutuvan energian käyttöön.
 • Vältä turhaa sähkönkulutusta. Varmista viestinnän avulla, ettei laitteita pidetä turhaan päällä.
 • Suosi alhaisen energialuokituksen saaneita sähkölaitteita.
 • Pidä käytössä olevat sähkölaitteet hyvässä kunnossa säännöllisesti huoltamalla.
 • Suosi energiaa säästäviä ratkaisuja valaistuksessa sekä energiansäästö- ja LED-lamppuja.

Tapahtuman ruokamyynti ja -tarjoilu

Suunnittele tapahtuman ruokamyynti ja -tarjoilu.

 • Suosi sesonkituotteita ja kasvisruokaa.
 • Ota selvää ruoan alkuperämerkinnöistä, valitse Reilun kaupan tuotteita ja luomua.
 • Minimoi ruokahävikki.
 • Käytä panttijärjestelmää, joka kannustaa tapahtumakävijöitä pestävien tai kierrätettävien astioiden palauttamiseen.
 • Suosi biohajoavia kertakäyttöastioita.
 • Järjestä ruokahuoltoalueelle mahdollisuus jätteiden lajitteluun ja varaa riittävästi jäteastioita.
 • Huolehdi, että tapahtuma-alueella on saatavilla puhdasta juomavettä ja mahdollisuus oman juomapullon täyttämiseen.

Jätehuolto

Huolehdi jätehuollosta. Mitä siistimpänä ja viihtyisämpänä tapahtuma-alue säilyy koko tapahtuman ajan sitä vähemmän roskia sinne halutaan jättää.

 • Vältä roskaantumista ja vähennä jätteen määrää minimoimalla turha materiaali.
 • Valitse kestäviä materiaaleja ja käytä niitä uudelleen.
 • Huolehdi tapahtuman jätehuollosta, tapahtuma-alueen siisteydestä ja tee jätehuoltosuunnitelma.
 • Mieti millaista jätettä tapahtumassa syntyy ja järjestä kierrätys sen mukaan.
 • Varaa riittävästi jäteastioita ja sijoita jäteastiat näkyville paikoille, kuten ruokailupaikkojen lähelle ja kulkureittien varrelle. Huolehdi myös tapahtuma-alueen kiinteiden jäteastioiden tyhjentämisestä.
 • Suunnittele jäteastioiden määrä, sijoittelu ja tyhjennysvälit yhdessä jätehuoltoyhtiön kanssa.
 • Varaa yleisölle riittävä määrä käymälöitä ja huolehdi niiden tyhjennyksestä ja siisteydestä.
 • Huolehdi myös jätevesien, esimerkiksi käsienpesuvesien, asianmukaisesta käsittelystä.
 • Kerro tapahtuman jätehuollosta tapahtumaviestinnässä.
 • Merkitse myös jäteastiat tapahtuma-alueen karttaan.

Ympäristöviestintä

Huolehdi ympäristöviestinnästä.

 • Viesti tekemästäsi ympäristötyöstä tapahtuman sidosryhmille. Kerro mitä olet tekemässä ja miksi, puhu ja viesti ympäristöasioista.
 • Sitouta henkilökunta, alihankkijat, yhteistyökumppanit ja tapahtuman yleisö huolehtimaan ympäristövastuullisuudesta.
 • Varmista, että kaikki toimijat ja alihankkijat tuntevat tapahtuman jätehuollon käytänteet.
 • Kerro yleisölle, miten tapahtumassa kierrätetään.
 • Helpota jätteiden lajittelua ohjeilla, värikoodeilla, symboleilla ja lajitteluneuvonnalla.
 • Käytä opasteita ja hanki tapahtumaan opastavaa henkilökuntaa.
 • Viesti tapahtuman ympäristötyöstä sosiaalisessa mediassa, verkkosivulla ja tapahtumapaikalla.
  Kiitä yleisöä ja yhteistyötahoja, kun kaikki on sujunut hyvin.
 • Kerro kaikista onnistumisista.

Vastuullisen tapahtuman järjestäjä arvioi tapahtuman päättyessä, mitä on tehty ja saatu aikaiseksi, ottaa oppia toteutuksesta ja jakaa hyväksi havaitut käytännöt myös muille tapahtumajärjestäjille.

Toistuville tapahtumille voi hankkia esimerkiksi Ekokompassi-ympäristösertifikaatin, joka auttaa tapahtuman ympäristöasioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Sertifikaatteja myönnetään tapahtumille, joiden on todettu noudattavan ennalta määriteltyjä ympäristövaatimuksia ja sitoutuvan toiminnan kehittämiseen.