Ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toimintaa

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa tapahtuman jätehuollon järjestämisestä ja roskaantuneiden alueiden jälkisiivouksesta. Jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötapahtumilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa ja juomaa.

Suunnitelman hyväksyy Rauman kaupungin ympäristönsuojelu. Suunnitelma käsitellään meluilmoituksen yhteydessä, jos ilmoitusta ei muussa yhteydessä jätetä. Suunnitelma lisätään meluilmoituksen liitteenä lupapiste.fi -palveluun. Suunnitelma on jätettävä 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Jätehuoltosuunnitelmassa kerrotaan

  • arvio tapahtuman kävijämäärästä ja muodostuvista jätemääristä kilogrammoittain tai tonneittain jätejakeittain, esimerkiksi sekajäte, kartonki, pahvi, biojäte, metalli ja lasi
  • jätteen keräysastioiden määrä ja sijoittuminen jätejakeittain kartalle merkittynä
  • jätteiden lajitteluohjeet
  • jäteastioiden tyhjennysväli, jos kyseessä on monipäiväinen tapahtuma.