Ympäristönsuojelun lupa-asiointi

Ympäristöviranomaiselle osoitettavat maa-aines- ja ympäristölupahakemukset sekä erilaiset jatko- tai muutoslupahakemukset sekä rekisteröinnit ja ilmoitukset kuten meluilmoitus toimitetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. Tiedot ilmoituksista ja rekisteröinneistä löytyvät omalta sivultaan.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa lupien ja ilmoitusten jättäminen sekä niihin liittyvä viranomaisasiointi hoidetaan sähköisesti. Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Viranomaisille voi tehdä myös neuvontapyyntöjä palvelun kautta jo ennen hankkeen käynnistymistä.

Alla on tarkemmin kerrottu ympäristönsuojelun eri luvista. Jos olet epävarma tarvitsemistasi luvista, ota yhteyttä Rauman kaupungin ympäristönsuojeluun tai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus).

Ympäristölupa
Maa-aineslupa
  • Kivimäki Nina

Maastoliikennelain mukainen lupa
  • Sjöroos Joakim

Vesiliikennelain mukainen lupa
  • Sjöroos Joakim

Vesilain mukainen lupa

Lisätietoja antavat

  • Kailaste Tuija

  • Huuskonen Raija

  • Kivimäki Nina

  • Sjöroos Joakim