Ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka täyttävät kyseisenä vuonna seitsemän vuotta eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2024 ilmoittautumisvuorossa ovat vuonna 2017 syntyneet lapset. Esiopetuksesta ja väestörekisteristä saatujen yhteystietojen perusteella lasten huoltajille lähetetään kouluun ilmoittautumista koskeva kirje vuosittain tammikuun lopulla.

Ilmoittautumisohjeet
Oppilaaksi ottaminen
Ilmoittautumisaika

Siirtyminen peruskoulun 7. luokalle

Oppilaan siirtyessä 6. luokalta 7. luokalle oppilaiden koulupaikat määritellään uudelleen. Kaupunki osoittaa oppilaalle lähi- tai muun soveltuvan koulun. Oppilas voidaan huoltajan toivomuksesta sijoittaa joissakin tapauksissa muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin oppilaalla ei pääsääntöisesti ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Rehtoreista, suunnittelusihteeristä sekä opetus- ja nuorisojohtajasta muodostuva peruskoulun suunnitteluryhmä tekee kalenterivuoden vaihteessa seuraavaa syksyä varten oppilaiden pohjasijoittelun. Sijoittelu perustuu opetussuunnitelmien painotuksiin, oppilaan käymään alakouluun, käytettävissä oleviin tiloihin ja oppilashuollollisiin syihin.

Pohjasijoittelu tiedotetaan kirjeitse heti kevätlukukauden alussa, jonka jälkeen voi esittää muutostoiveita. Toiveet käsitellään keskitetysti kokonaisuutena ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Päätökset 7. luokan koulupaikoista postitetaan huoltajille helmikuun loppuun mennessä. Päätökset mahdollisista 7.-luokkalaisten pienryhmäpaikoista tiedotetaan huoltajille huhtikuun lopussa.

Peruskoulun aloittaminen muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa

Muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa, esimerkiksi oppilaan muuttaessa toiselta paikkakunnalta Raumalle, yhteyttä otetaan suoraan lähikoulun rehtoriin.

Sivistyshallinto opastaa tarvittaessa sopivan koulun valinnassa. Oppilaalle pyritään valitsemaan ensisijaisesti kotia lähimpänä sijaitseva koulu ja minimoimaan kuljetustarve, mikäli esimerkiksi luokkakoot sen mahdollistavat.

Lisätietoja antaa

  • Kiili Arto

  • Viljanen-Lehto Hanna