Ajankohtaista

Koulujen syyslukukausi käynnistyy Raumalla 10.8.

Viittaavia lapsia luokassa.

Syyslukukausi käynnistyy Rauman kaupungin kouluissa ja esiopetuksessa keskiviikkona 10.8. Ensimmäisellä luokalla aloittaa tänä syksynä reilu 330 oppilasta, ja esiopetukseen astelee 341 lasta.

Perusopetuksessa palataan normaaliajan lainsäädäntöön, ja koulutyö alkaa lähiopetuksessa. Opetuksen järjestämiseen, vierailujen ja retkien toteuttamiseen, ruokailujen porrastamiseen sekä tilajärjestelyihin liittyneet rajoitukset eivät ole enää voimassa. Myös esiopetuksessa on luovuttu erillisistä koronarajoituksista.

– Oireisena ei kuitenkaan pidä tulla kouluun tai esiopetukseen. Myös hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan edelleen. Etäopetuksesta ja ruokakassien jakamisesta sairastuneille oppilaille luovutaan, koska poikkeusajan lainsäädäntö ei ole enää voimassa, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto kertoo.

Valmistavan opetuksen ryhmiä lisätään

Kuluneen kesän aikana Raumalle on muuttanut kymmeniä lapsia Ukrainasta sekä muista maista. Lasten lopullinen määrä selviää vasta koulutyön alkaessa.

– Kasvavaan oppilasmäärään varauduttiin keväällä lisäämällä valmistavaa opetusta. On selvää, että maahanmuuttajalapsille tarvitaan Raumalla enemmän valmistavan opetuksen ryhmiä, Viljanen-Lehto sanoo.

Opettajia rekrytoidaan parhaillaan ja maahanmuuttajalasten opetus alkaa myöhemmin. Ryhmien määrä ja sijoituskoulut selviävät viikkojen 32–33 aikana.

Perusopetuslakia ja opetussuunnitelmaa on täsmennetty

Perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin on tullut muutoksia 1.8. alkaen. Lakimuutokset koskevat lapsen edun huomioimista perusopetuksessa ja oppilaan vastuuta syrjimättömyydestä. Lisäksi rehtoreilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa huoltajille, mikäli oppimisympäristössä tai koulumatkalla on havaittu esimerkiksi kiusaamista tai syrjintää.

– Opetussuunnitelman muutokset antavat täsmällisempiä ohjeita ja keinoja puuttua kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään kouluissa. Rauman kaupungin opetussuunnitelma on muutettu Opetushallituksen määräysten mukaiseksi, Viljanen-Lehto kertoo.

Uusien lukiolaisten ikäluokassa riittää opiskeluintoa

Rauman Lyseon lukion ensimmäisellä vuosikurssilla on 217 opiskelijaa. Kaikkiaan syksyllä opintonsa aloittavia lukiolaisia on yhteensä 687.

– Kevään yhteishaussa aloituspaikkojen määrä oli 220, ja peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoraja lukuaineiden osalta 7,0. Olemme varsin tyytyväisiä opiskelijavalinnan tulokseen. Lähes kaikki aloituspaikat saatiin täytettyä yhteisvalinnan myötä, Rauman Lyseon lukion rehtori Jani-Petteri Renko kertoo.

– Olemme optimistisia aloittavan ikäluokan opinto-odotusten suhteen, sillä yhteisvalinnassa 15 ensimmäisellä hakijalla peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo oli vähintään 9,90 ja vielä sijaluvulla 153 ollut opiskelija ylsi 8,0 keskiarvoon, Renko lisää.

Kolme lukion aloituspaikkaa voidaan täyttää jatkuvan haun kautta. Jatkuvassa haussa päättötodistuksen kriteeri on sama kuin yhteishaussa.

Lakimuutoksen myötä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille järjestetty lukiokoulutukseen valmistava LUVA-koulutus päättyi 31.7. Suomessa käynnistyi 1.8. uusi nivelvaiheen koulutukset yhdistävä tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus, jota Raumalla järjestää muun muassa WinNova.