Ajankohtaista

Yksityisten hoivapalvelujen hinnankorotusesitykset vuodelle 2023 käsitellään hyvinvointialueella

Satakunnan hyvinvointialueen logo.

Rauman kaupungille tehostettua palveluasumista tuottavat Attendo Oy ja Mehiläinen Hoivapalvelut Oy ovat lähettäneet Rauman kaupungille ehdolliset irtisanomiset koskien ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden hoivapalvelusopimuksia. Irtisanomisilmoitusten mukaan palveluntuottajat ovat valmiita perumaan irtisanomiset, mikäli vuoden 2023 hinnantarkistuksista päästään yhteisymmärrykseen.

Vuoden 2023 alusta alkaen raumalaisten ikääntyneiden, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen kuuluu Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle. Hyvinvointialue neuvottelee keskitetysti myös vuodelle 2023 kohdistuvista hinnantarkistusehdotuksista.

– Rauman sosiaali- ja terveystoimiala on ohjeistanut kaikkia yksityisiä asumispalvelu- ja kotihoitoyrityksiä jättämään sopimuksiin perustuvat hintojen tarkistusesityksensä Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamoon, vaikka korotusesitykset olisi aiemmin jätetty sopimusten mukaisesti Rauman kaupungille. Sähköposti asiasta on lähtenyt palvelujen tuottajille 29.9., ikääntyneiden palvelujen johtaja Riina Luukinen kertoo.

Ikääntyneiden, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asukkailta ja heidän omaisiltaan on tullut joitakin huolestuneita viestejä palvelujensa jatkuvuudesta.

– Tämä on se aika vuodesta, jolloin palveluntuottajat jättävät joka vuosi sopimuksiimme perustuen tulevan vuoden hintojen tarkistusesityksensä. Ukrainan sodan aiheuttama inflaatio, lakisääteinen ikääntyneiden palvelujen henkilöstömitoituksen voimaantulon laajeneminen sekä haasteet henkilöstön palkkauksessa ovat tuoneet uusia paineita suhteessa sopimuksissa määriteltyihin hintojen korotusehtoihin, toimialajohtaja Satu Helin toteaa.

Aiemmin tänä vuonna tulleisiin korotusesityksiin ei ole Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösten mukaisesti vastattu, koska on haluttu noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Vastaavia ratkaisuja on tehty laajalti hyvinvointialueen kunnissa ja kuntayhtymissä.

Palvelujen jatkuvuuden turvaaminen on Satu Helinin ja Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen mukaan hyvinvointialueen fokuksessa, mutta se vaatii vastaantuloja myös hinnankorotusvaatimusten esittäjiltä.

Linkki Satakunnan hyvinvointialueen tiedotteeseen 14.9.2022: Sopimuksien siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueelle ja hinnantarkastusesitysten toimittaminen.