Tietyt toimenpiteet vaativat ilmoituksen viranomaisille ja osa toiminnoista on rekisteröitävä.

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa.

Alla on tarkemmin selostettu eri toimintojen edellyttämiä toimenpiteitä. Jos olet epävarma tarvitsemistasi luvista, ota yhteyttä Rauman kaupungin ympäristönsuojeluun tai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus).

Yleinen ilmoitusmenettely
Rekisteröinti
Meluilmoitus
  • Huuskonen Raija

Aumausilmoitus (entinen lannan patterointi)
Ruoppaus
  • Sjöroos Joakim

Vesikasvillisuuden poisto
  • Sjöroos Joakim

Leirintäalueilmoitus
  • Sjöroos Joakim

Satamien jätehuoltosuunnitelma

Lisätietoja antavat

  • Kailaste Tuija

  • Huuskonen Raija

  • Kivimäki Nina

  • Sjöroos Joakim