Olet täällä

Rauman kansalaisopisto

Rauman kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, eli valtakunnalliset opetussuunnitelmat eivät sido opiston kurssisuunnitelmia. Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opisto on aikuisoppilaitos, mutta jotkut opinnot on suunnattu myös alle 15-vuotiaille.  Opisto suunnittelee ja järjestää luentoja ja kursseja monilta eri elämänaloilta.
Opiston toiminta-alueena ovat Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta. Toiminta perustuu lakiin Vapaasta sivistystyöstä ja kuvataidekoulun, käsityökoulun ja teatterikoulun osalta Taiteen perusopetuksesta säädettyyn lakiin. Toimintaa ohjaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Kansalaisopiston yleiskuva nelio 2

Kevään 2016 opinto-opas

Koko lukuvuoden 2015-2016 opinto-opas

Kansalaisopiston Facebook