Työ on tehty yhteistyössä ammattioppilaitoksen oppilaiden kanssa Rauman ammattioppilaitosta laajennettiin vuosina 1975–1977. Kun laajennus oli valmistumassa, pohdittiin taideteoksen hankkimista koulun pihapiiriin. Monien vaiheiden jälkeen päädyttiin yhteistyöhön Aila Salon kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että koulu opiskelijoineen toteuttaisi teoksen Aila Salon luonnoksen pohjalta, ja näin myös tehtiin.

Teos ”Ammattitaito” on kolmiosainen. Se koostuu kolmesta elementistä, jotka ovat tieto (oikea käsitys asioista), taito (kyky suoriutua tietyistä käytännöllisistä tehtävistä) ja asenne (määräsuuntainen toimintavalmius, suhtautumistapa).

Tämä koulutuksen ja ammattitaitojen merkitystä korostava teos paljastettiin Rauman kaupungin 540-vuotisjuhlavuotena.