Koiviston karjalaisten kesäjuhlien järjestäminen tuli Rauman Karjalaiset ry:n tehtäväksi vuonna 1976. Juhlien yhteydessä paljastettiin 24.7.1976 muistomerkki, joka luovutettiin Rauman kaupungille. Muistomerkki on muistutuksena tuleville sukupolville karjalaissiirtolaisten kulkeman evakkotien raskaudesta. Aila Salo, joka on itsekin karjalainen, on pyrkinyt teoksessaan tuomaan esille sotavuosien tunnelmat – evakkotaival oli raskas ja monet perheet hajaantuivat. Veistos on hitsattu metallista ja toteutettu Hollming Oy:llä. Muistomerkin kuusi rengasta kuvaavat sodan vaikeita vuosia, joiden kautta karjalaisten oli kuljettava etsimään itselleen uusia asuinsijoja. Muuttolintuparvi on lentänyt idästä länteen löytäen tiensä sinivalkoiselle taivaalle.