Korttelin 306 länsiosa 03–091

Kaavoitus ja maankäyttö

Korttelin 306 länsiosa asemakaavamuutos 03–091

Vanhan teollisuusrakennuksen uusi käyttötarkoitus sekä asuinalueen uudelleenjärjestelyt.

Hyväksytty 26.10.2020

Materiaalit:

Selvitykset:

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi