Kairakadun pohjoispää 01-104

Kaavoitus ja maankäyttö

Kairakadun pohjoispää asemakaava ja asemakaavamuutos 01-104

Kaavamuutoksen tavoitteena on Kairakadun teollisuusalueen
tehostaminen. Kaavassa on tarkoitus poistaa valmius radan alittavalle
tunnelille Kairakadun pohjoispäässä, laatia asemakaava valtatie 8 alueelle
ja samalla poistaa Valtatien 8 ja toteutumattoman ratavarauksen
eritasoliittymävaraus kaava-alueen eteläosassa.

Kairakadun kaavarajaus.

Hyväksytty 24.4.2023

Materiaalit
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Mäkelä Minna