FereCenter 01-105

Kaavoitus ja maankäyttö

FereCenter asemakaavamuutos 01-105

FereCentter kaavarajaus.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää tontin kaavamääräykset sekä sijoittaa rakentamista Kairakadun varteen alueelle, joka on osoitettu nykyisessä asemakaavassa pysäköintialueeksi. Pysäköinti sijoittuu vastaavasti kaavan mukaiselle rakennusalalle.

Hyväksytty 29.4.2024

Kaavamateriaalit
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi