Seminaarinmäen kampus 02-330

Kaavoitus ja maankäyttö

Seminaarinmäen kampus
asemakaavamuutos 02-330

Kaavavalmistelun lähtökohtana on, että päiväkotirakennus Pikkunorssi erotetaan muusta kampusalueesta omalle tontille. Lisäksi selvitetään alueen muitakin tonttijakomahdollisuuksia.

Asemakaavavalmistelun yhteydessä tutkitaan mm. rakennusoikeuden jakautumista tonttien kesken, tonttikohtaisia autopaikkanormeja ja päiväkodin käytössä olevan puistoalueen osan mahdollista liittämistä päiväkodin tonttiin.

Tavoitteena on asemakaavan laatiminen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla mm. rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

Seminaarinmäen kampus kaavarajaus.

Kuulutus: Ehdotus nähtävillä 4.7-30.8.2024

Materiaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Mäkinen Jouni