Lapin teollisuusalueen länsiosa 60–006

Kaavoitus ja maankäyttö

Lapin teollisuusalueen länsiosa asemakaavamuutos 60-006

Teollisuuskortteleiden välissä suojaviheralueella kulkenut sähkölinja on purettu. Suojaviheralueella ei teollisuusalueen keskellä ole virkistyskäyttöä eikä sitä tarvita teollisuustonttien väliseksi suojavyöhykkeeksi, joten sen osoittamista korttelialueeksi on syytä selvittää asemakaavamuutoksella.

Lapin teollisuusalueen länsiosan asemakaavan kaavarajaus.
Hyväksytty 26.4.2021
Materiaali
Selvitykset

60–006 Luontoselvitys 2020

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi