Lakari-Liinala 26–005

Kaavoitus ja maankäyttö

Lakari-Liinala asemakaava 26–005

Kaavoitustyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukainen oikeusvaikutteinen asemakaava.

Hyväksytty 24.2.2020

Materiaalit:
Selvitykset:

Lisätietoja antaa

  • Mäkinen Jouni