Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava 002038

Kaavoitus ja maankäyttö

Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava 002038

Kaavoitustyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa sovitetaan yhteen alueen nykyisten toimijoiden tavoitteita ja tulevan toiminnan tarpeita.

Materiaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Mäkinen Jouni

  • Eskolin Juha