Merirauman koulu 12–008

Kaavoitus ja maankäyttö

Merirauman koulun asemakaavamuutos 12-008

Määritellään alueelle sopiva uusi käyttötarkoitus ja säilytetään rakennetun ympäristön ja sen maisemalliset arvot. Huomioidaan viheralueiden riittävyys osana virkistysverkostoa.

Merirauman koulun asemakaavan kaavarajaus.
Hyväksytty 25.1.2021
Materiaali
Selvitykset

Merirauman koulun luontoselvitys, 2020
Merirauman koulun rakennusinventointi 2020

Lisätietoja antaa