Vanha Rauma 01-102

Kaavoitus ja maankäyttö

Vanhan Rauman asemakaava 01-102

Vanhan Rauman kaavarajaus.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa Vanhan Rauman asemakaava huomioiden alueen arvot valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä ja maailmanperintökohteena. Asemakaava asettaa tavoitteet ja määrittää reunaehdot Vanhan Rauman vaalimiselle, muutoksille, korjaamiselle ja rakentamiselle.

Kaavamateriaalit
Kaavaselostuksen liitteet
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Tammi Mervi

  • Raitio Henri