Fåfänga 03–079

Kaavoitus ja maankäyttö

Fåfänga asemakaavamuutos 03–079

Asemakaavaa uudistettaessa tutkitaan alueelle sopivia maankäytön ratkaisuja.

Fåfängan kaavarajaus.

Hyväksytty 30.1.2023

Materiaalit:

Selvitykset:

Lisätietoja antaa

  • Eskolin Juha

  • Virola Outi