Vesilaitos 06–039

Kaavoitus ja maankäyttö

Vesilaitos
asemakaavamuutos 06-039

Tavoitteena on rakentaa uusi vesilaitos nykyisen Äyhön vesilaitoksen tontille. Uusi vesilaitos on suunniteltu toimivan itsenäisenä vedenkäsittely-yksikkönä nykyisen vesilaitoksen rinnalla. Asemakaavan muutoksen yhteydessä selvitetään, voidaanko 1920-luvun klassisismia edustava vanha vesilaitos säilyttää ja suojella.

Vesilaitoksen asemakaavan kaavarajaus.
Hyväksytty 29.8.2022
Materiaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Mäkinen Jouni