3. Kaupunginosa 03-087

Kaavoitus ja maankäyttö

3. Kaupunginosa
asemakaavamuutos 03-087

Asemakaavan ajanmukaisuustarkastelu ja toteutumattoman kerrostalokaavan muuttaminen siten, että nykyinen rakennuskanta säilyy.

3. Kaupunginosan asemakaavan kaavarajaus.
Materiaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi