Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus 002039

Kaavoitus ja maankäyttö