Otan päiväkoti 03-096

Kaavoitus ja maankäyttö

Otan päiväkoti
asemakaavamuutos 03-096

Käyttötarkoituksen muutos.

Otan päiväkodin asemakaavan kaavarajaus.
Materiaalit
Selvitykset

Lisätietoja antaa