Aronahde-Nanu 05–031

Kaavoitus ja maankäyttö

Aronahde-Nanu asemakaavamuutos 05–031

Kaavan tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden koulurakentamisen vaatimuksia sekä turvata yhteydet ja saavutettavuus eri liikennemuodoilla.

Aronahde-Nanu kaavarajaus.

Hyväksytty 30.1.2023

Materiaalit:
Selvitykset:

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi