Voimalinja välille Lähdepelto–Sampaanala, UPM 10–026

Kaavoitus ja maankäyttö

Voimalinja välille Lähdepelto-Sampaanala, UPM
asemakaava ja asemakaavamuutos 10-026

Satavakka Oy hakee asemakaavan muuttamista sekä laatimista voimajohtoreittiä varten. Satavakan
110 kV:n jakeluverkkoa on kehitettävä muun muassa Metsä Fibren uuden sahainvestoinnin takia.
Uusi 110kV voimajohto suunnitellaan rakennettavaksi avojohtona korttelin 3301 (Kodisjoentie 91)
ja korttelin 421 (Lounaisväylä1) välille. Voimajohdolle esitetään reittiä Kodisjoentien ja Lounaisväylän pohjoispuolelle.

Lähdepelto-Sampaanalan asemakaavan kaavarajaus.
Hyväksytty 29.8.2022
Karttamateriaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Mäkinen Jouni