Lekatie 10–025

Kaavoitus ja maankäyttö

Lekatie asemakaavamuutos 10-025

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta laajentaa korttelialuetta siten, että saadaan lisätilaa kiviainespohjaisen purkujätteen käsittelylle ja varastoinnille.

Lekatien asemakaavan kaavarajaus.
Hyväksytty 22.2.2021
Materiaali
Selvitykset

Rauman Kuppariniitun luontoselvitys 2020

Lisätietoja antaa

  • Tammi Mervi