Tarvosaaren koulu 02-328

Kaavoitus ja maankäyttö

Tarvosaaren koulu
asemakaavamuutos 02-328

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia, onko mahdollista erottaa Tarvosaaren koulu omaksi kiinteistökseen ja minkälainen käyttötarkoitus rakennukselle olisi sopiva ottaen huomioon kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset ja historialliset arvot. Samalla päivitetään asemakaava vastaamaan rakentunutta kaupungintalon korttelia ja arvioidaan suojelutarvetta.

Mikäli päädytään ratkaisuun erottaa Tarvosaaren koulu erilliseksi kiinteistöksi, tulee suunnitelman sisältää ratkaisu riittäville tilavarauksille pysäköinnin ja pihatoimintojen järjestämiseksi vaikeuttamatta muun korttelinosan toimivuutta.

Tarvosaaren koulun asemakaavan kaavarajaus.

Materiaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa