Järviluoto 04-078

Kaavoitus ja maankäyttö

Järviluoto asemakaava ja asemakaavamuutos 04-078

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Yleiskaavassa 2030 varattu Järviluodon satamalaajennusalue sekä sen vaatimat liikenneyhteydet.

Järviluodon kaavarajaus.
Materiaali
Selvitykset

Satamalaajennuksen selvitykset:
Arkeologinen selvitys Järviluoto
Järviluodon yleissuunnitelma Rauman satama loppuraportti
Rauman sataman laajennuksen YVA
Virtausmallinnus

Yleiskaava 2030 selvitykset:
Järviluodontie Sampaanala yhteenveto
Ratalinjauksen jatkotarkastelu YK Rauma-Järviluoto
Rauman sataman Järviluodon laajennus, rautatieliikenteellinen selvitys

Kalaselvitykset:
Rauman Pitkänjärvenojan taimenen esiintymis- ja lisääntymisalueiden kartoitus
Rauman Pitkänjärvenojan vaellussiian lisääntymisalueiden kartoitus

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi