Lakari eteläinen 26-006

Kaavoitus ja maankäyttö

Lakari eteläinen
asemakaavamuutos 26-006

Tutkitaan Koillisen teollisuusalueen laajentamista tilaa vaativien toimintojen sijoittumisen ja ratapihan rakentamisen mahdollistavalla tavalla. Suunnittelussa otetaan huomioon sijaintipaikan lähtökohdat mm. luontoarvot, muinaisjäännökset ja lisääntyvien hulevesien käsittely.

Materiaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Mäkinen Jouni