Tikkala 04–077

Kaavoitus ja maankäyttö

Tikkalan
asemakaavamuutos 04-077

Asemakaavan ajanmukaisuustarkastelu. Tutkitaan muun muassa asumisen mahdollisuuksia alueelle.

Tikkalan asemakaavan kaavarajaus.
Materiaali
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Mäkinen Jouni