Papinpelto-Kiulukatu 09–026

Kaavoitus ja maankäyttö

Papinpelto-Kiulukatu asemakaavamuutos 09–026

Tavoitteena on tutkia yhden lisäkerroksen ja vähäisen lisärakennusoikeuden mahdollisuutta Luoteisväylän varrelle sijoittuvilla tonteilla.

Papinpelto-Kiulukatu asemakaavan kaavarajaus.
Hyväksytty 29.11.2021
Materiaali

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi