Keskustan osayleiskaavan päivitys 002048

Kaavoitus ja maankäyttö

Keskustan osayleiskaavan päivitys (pohjoisosa) 002048

Ote osayleiskaavaluonnoksesta.

Rauman keskustan osayleiskaavaa ollaan muuttamassa siltä osin kun se koskee Petäjäksen, Poroholman ja Fåfängan sekä Kappelinsalmen alueita, Sinkokadun ympäristöä ja Papinhaan sekä Papinpellon alueita.

Tarkoituksena on päivittää osayleiskaava vastaamaan nykyisiä tarpeita ja vaatimuksia sekä kehittää aluetta Yleiskaava 2030 linjausten mukaisesti.

Kaavoitustyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Osayleiskaavatyön rinnalla valmistellaan asemakaavamuutoksia alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavakartta
Selostus ja selostuksen liitteet
Selvitykset

Lisätietoja antaa

  • Virola Outi