Purjehtijankatu 12 ja 15 08–029

Kaavoitus ja maankäyttö

Purjehtijankatu 12 ja 15 asemakaavamuutos 08–029

Kaavan tavoitteena on:

  • Määrittää alueelle sopiva uusi käyttötarkoitus.
  • Maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen.
  • Yleiskaavan tavoitteiden noudattaminen.

Hyväksytty 22.6.2020

Materiaalit:

Selvitykset:

Lisätietoja antaa