01-102 Vanhan Rauman asemakaava

Tavoite:

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa Vanhan Rauman asemakaava huomioiden alueen arvot valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä ja maailmanperintökohteena. Asemakaava asettaa tavoitteet ja määrittää reunaehdot Vanhan Rauman vaalimiselle, muutoksille, korjaamiselle ja rakentamiselle.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

01-102 Kaavakartta luonnos vaihe 1, päivitetty 3.2.2023
01-102 kaavaselostus luonnos vaihe 1
01-102 Poistuva

01-102 Vanha Rauma Luonnos vaihe 1 inventointi ja suojelumääräykset
01-102 Käyttötarkoitukset rakennusaloittain
01-102 Rakennusinventoinnin arvoluokitukset
01-102 Suojelumerkinnät
Torianalyysi 17.02.2023

Selvitykset:

Rakennusinventointi, raportti 2013
Pihainventointi, raportti 2017
Pihakasviselvitys 2017
Kaupunkiarkeologinen selvitys 2009
Kaupunkiarkeologinen täydennysselvitys 2012
Kulttuuriympäristöselvitys 2020
Luontoselvitys 2012
Kaupallinen selvitys 2022
Vanha Rauma toimijoiden haastatteluiden yhteenveto (lisätään myöhemmin)