01-102 Vanhan Rauman asemakaava

Tavoite:

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa Vanhan Rauman asemakaava huomioiden alueen arvot valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä ja maailmanperintökohteena. Asemakaava asettaa tavoitteet ja määrittää reunaehdot Vanhan Rauman vaalimiselle, muutoksille, korjaamiselle ja rakentamiselle.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset:

Rakennusinventointi, raportti 2013
Pihainventointi, raportti 2017
Pihakasviselvitys 2017
Kaupunkiarkeologinen selvitys 2009
Kaupunkiarkeologinen täydennysselvitys 2012
Luontoselvitys 2012
Kaupallinen selvitys, yhdistelmä 2011-2015
Kaupallinen selvitys, täydennys 2019