01-104 Kairakatu 2

Tavoite:

Tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa liikerakennusta.

Materiaalit:

Selvitykset: