Koulun aloittaminen

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka ko. vuonna täyttävät seitsemän vuotta eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2018 ilmoittautumisvuorossa ovat vuonna 2011 syntyneet lapset. Esiopetuksesta ja väestörekisteristä saatujen yhteystietojen perusteella kaikkien näiden lasten huoltajille lähetettiin kouluun ilmoittautumista koskeva kirje viikolla 4. Kirjeen sisältö löytyy myös tämän sivun linkkien kautta. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään sähköisesti Wilma-sovellusta käyttäen. Wilma-tunnus on sama, jonka huoltaja on tehnyt esiopetukseen ilmoittauduttaessa (tai sen aikana). Käyttäjätunnuksena on se sähköpostiosoite, jota käyttäen tunnus on luotu. Mikäli salasana on unohtunut, se on mahdollista vaihtaa Wilman kirjautumissivulta (wilmapk.rauma.fi) löytyvän linkin ja tuon alkuperäisen sähköpostiosoitteen avulla. Mikäli huoltajalla (kummallakaan) ei ole Wilma-tunnusta, kirje sisältää myös tunnuksen luomiseen tarvittavan avainkoodin ohjeineen.  Mikäli esim. juuri tapahtuneen paikkakunnalle muuton takia lapsi ei vielä ole järjestelmässämme ja kirje jää saamatta, voi kouluun ilmoittautumisesta ottaa tarvittaessa yhteyttä suoraan kaupungin sivistyshallintoon (p. 044 793 3228 tai arto.kiili@rauma.fi).

Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun. Useimmissa tapauksissa lähikoulu on lähinnä oppilaan kotia sijaitseva koulu, mutta ei kuitenkaan aina. Joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä kauempana sijaitseva koulu esim. ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joskus myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Ilmoittautumisaika on 05.-18.02.2018, jolloin tarvittava lomake löytyy Wilmasta. Päätökset koulupaikoista postitetaan huoltajille maaliskuun loppuun mennessä.

Ilmoittautuminen on mahdollista myös paperilomakkeella, jonka voi tulostaa sivun oikean laidan linkistä.

Peruskoulun 7. luokalle siirtyminen

Oppilaan siirtyessä 6. luokalta 7. luokalle (yläkouluun) määritellään oppilaiden koulupaikat (lähikoulut) uudelleen. Kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan opetuksen antamiseen. Oppilas voi joissakin tapauksissa myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Rehtoreista ja opetus- ja nuorisojohtajasta muodostuva peruskoulun suunnitteluryhmä tekee kalenterivuoden vaihteessa seuraavaa syksyä varten oppilaiden pohjasijoittelun. Sijoittelu perustuu opetussuunnitelmien painotuksiin (esim. musiikki, A2-kieli), oppilaan käymään alakouluun, käytettävissä oleviin tiloihin ja oppilashuollollisiin syihin (asiantuntijalausuntoihin).

Pohjasijoittelu tiedotetaan oppilaille/huoltajille kirjeitse heti kevätlukauden alussa, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus esittää siihen muutostoiveita. Toiveet käsitellään keskitetysti kokonaisuutena ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Päätökset 7. luokan koulupaikoista postitetaan huoltajille urheilulomaan mennessä.

Peruskoulun aloittaminen muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa

Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan opetuksen antamiseen. Luokilla 1-6 oppilas sijoittuu pääsääntöisesti kotiaan lähinnä olevaan kouluun, mutta joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä myös kauempana sijaitseva koulu esimerkiksi ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi. Oppilas voi joissakin tapauksissa myös huoltajan toivomuksesta sijoittua muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin hänellä ei pääsääntöisesti kuitenkaan voi olla oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa peruskouluun tulevan, esimerkiksi muulta paikkakunnalta muuttavan oppilaan ottaa peruskouluun asianomaisen peruskoulun rehtori. Näissä tapauksissa yhteyttä voi ottaa suoraan kouluun.

Sivistyshallinto opastaa tarvittaessa sopivan koulun valinnassa. Näissäkin tapauksissa pyritään valitsemaan ensisijaisesti kotia lähimpänä sijaitseva koulu ja minimoimaan kuljetustarve (mikäli luokkakoot yms. sen mahdollistavat).