Kasvatus ja koulutus

Ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuosittain ne lapset, jotka täyttävät kyseisenä vuonna seitsemän vuotta eivätkä ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2024 ilmoittautumisvuorossa ovat vuonna 2017 syntyneet lapset. Esiopetuksesta ja väestörekisteristä saatujen yhteystietojen perusteella lasten huoltajille lähetetään kouluun ilmoittautumista koskeva kirje vuosittain tammikuun lopulla.

Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilma-sovelluksessa. Wilma-tunnus on sama, jonka huoltaja on tehnyt esiopetukseen ilmoittauduttaessa tai sen aikana. Käyttäjätunnuksena on sähköpostiosoite, jolla tunnus on luotu. Unohtuneen salasanan voi vaihtaa sähköpostiosoitteen avulla Wilman kirjautumissivulla osoitteessa rauma.inschool.fi.

Jos kummallakaan huoltajalla ei ole vielä Wilma-tunnusta, ilmoittautumiskirje sisältää tunnuksen luomiseen tarvittavan avainkoodin sekä ohjeet. Jos lapsi ei ole järjestelmässä ja kirjettä ei ole saatu esimerkiksi muuton takia, voi kouluun ilmoittautumisesta ottaa yhteyttä kaupungin sivistyshallinnon suunnittelusihteeriin.

Oppilaaksi ottaminen

Ilmoittautumisen jälkeen Rauman kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun. Useimmissa tapauksissa lähikoulu on lähimpänä oppilaan kotia sijaitseva koulu. Joissakin tapauksissa oppilaan lähikouluksi voidaan määritellä kauempana sijaitseva koulu esimerkiksi ylisuurien luokkakokojen välttämiseksi.

Oppilas voi myös sijoittua huoltajan toivomuksesta muuhun kuin hänelle osoitettavissa olevaan lähikouluun. Tällöin oppilaalla ei pääsääntöisesti ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Ilmoittautumisaika

Vuonna 2024 ilmoittautumisaika on 5.–18.2., jonka aikana tarvittava lomake löytyy Wilmasta Koulutulokkaat-koulun alta. Päätökset koulupaikoista postitetaan koteihin maaliskuun loppuun mennessä. Pienryhmiin sijoitettavien oppilaiden koulupaikkapäätös on alustava ja heidän osaltaan lopullinen päätös tehdään huhtikuun lopulla.

Koteihin postitettavan kirjeen sisältö löytyy myös tämän sivun oikean laidan linkeistä (mahdollista avainkoodia lukuun ottamatta). Jos ilmoittautuminen ei jostain syystä ole mahdollista Wilman kautta, löytyy linkeistä myös tulostettava, käsin täytettävä lomake.

Vuosittaisen ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuminen on edelleen mahdollista esimerkiksi toiselta paikkakunnalta muuttaville. Ennen maaliskuun koulupaikkapäätösten lähettämistä ilmoittautua voi ottamalla yhteyttä suunnittelusihteeriin. Huhtikuun alusta alkaen ilmoittautumiset tehdään ottamalla yhteyttä sen koulun rehtoriin, jonne lapsen halutaan sijoittuvan.

Siirtyminen peruskoulun 7. luokalle

Oppilaan siirtyessä 6. luokalta 7. luokalle oppilaiden koulupaikat määritellään uudelleen. Kaupunki osoittaa oppilaalle lähi- tai muun soveltuvan koulun. Oppilas voidaan huoltajan toivomuksesta sijoittaa joissakin tapauksissa muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tällöin oppilaalla ei pääsääntöisesti ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Rehtoreista, suunnittelusihteeristä sekä opetus- ja nuorisojohtajasta muodostuva peruskoulun suunnitteluryhmä tekee kalenterivuoden vaihteessa seuraavaa syksyä varten oppilaiden pohjasijoittelun. Sijoittelu perustuu opetussuunnitelmien painotuksiin, oppilaan käymään alakouluun, käytettävissä oleviin tiloihin ja oppilashuollollisiin syihin.

Pohjasijoittelu tiedotetaan kirjeitse heti kevätlukukauden alussa, jonka jälkeen voi esittää muutostoiveita. Toiveet käsitellään keskitetysti kokonaisuutena ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Päätökset 7. luokan koulupaikoista postitetaan huoltajille helmikuun loppuun mennessä. Päätökset mahdollisista 7.-luokkalaisten pienryhmäpaikoista tiedotetaan huoltajille huhtikuun lopussa.

Peruskoulun aloittaminen muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa

Muulloin kuin 1. ja 7. luokkien alkaessa, esimerkiksi oppilaan muuttaessa toiselta paikkakunnalta Raumalle, yhteyttä otetaan suoraan lähikoulun rehtoriin.

Sivistyshallinto opastaa tarvittaessa sopivan koulun valinnassa. Oppilaalle pyritään valitsemaan ensisijaisesti kotia lähimpänä sijaitseva koulu ja minimoimaan kuljetustarve, mikäli esimerkiksi luokkakoot sen mahdollistavat.