Katusuunnitelmat

Katusuunnitelma

Katusuunnitelmassa on esitetty kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus, katukorkeudet, päällystemateriaali, tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan niiden valmisteilla ja nähtävillä olon aikana. Suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa ja kaupungin internetsivuilla kuulutusosiossa.

Suunnitelman laatimiseen on mahdollista osallistua ensimmäisen kerran silloin, kun suunnittelu aloitetaan ja suunnitelman kuulutetaan olevan valmisteilla. Tuolloin kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus jättää valmisteilla olevasta suunnitelmasta mielipide.

Kun suunnitelmaehdotus on laadittu ja Rauman kaupungin tekninen valiokunta päättää asettaa sen nähtäville, annetaan suunnittelualueeseen rajoittuville asukkaille mahdollisuus jättää suunnitelmaa koskeva muistutus. Lopullisen suunnitelman hyväksyy tekninen valiokunta.