Katusuunnitelmat

Katusuunnitelma

Rauman kaupungin aluepalveluiden rakennuttamis ja suunnitteluosasto vastaa kaupungin katusuunnitelmien laatimisesta. Suunnitelmia laaditaan vuosittaisen talousarvion mukaisesti.

Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan niiden valmisteilla ja nähtävillä olon aikana. Suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa ja kaupungin internetsivuilla kuulutusosiossa.

Suunnitelman laatimiseen on mahdollista osallistua ensimmäisen kerran silloin, kun suunnittelu aloitetaan ja katusuunnitelman kuulutetaan olevan valmisteilla. Tuolloin kahden viikon aikana kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus jättää valmisteilla olevasta suunnitelmasta mielipide.

Valmisteilla olon jälkeen laaditaan katusuunnitelmaehdotus. Suunnitelmassa esitetään kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus, katukorkeudet, päällystemateriaali, tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Kun suunnitelmaehdotus on laadittu ja Rauman kaupungin tekninen valiokunta päättää asettaa sen nähtäville, annetaan suunnittelualueeseen rajoittuville asukkaille mahdollisuus jättää suunnitelmaa koskeva muistutus. Lopullisen katusuunnitelman hyväksyy tekninen valiokunta.