Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin Aluepalveluiden rakennuttamis- ja suunnitteluyksikkö vastaa kaupungin katusuunnitelmien laatimisesta. Suunnitelmia laaditaan vuosittaisen talousarvion mukaisesti.

Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua katu- ja yleisten alueiden suunnitelmien laadintaan niiden valmisteilla- ja nähtävillä olon aikana. Suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa ja kaupungin internetsivuilla sähköisellä Kuulutukset-ilmoitustaululla.

Katusuunnitelman laatimiseen on mahdollista osallistua ensimmäisen kerran silloin, kun suunnittelu aloitetaan ja katusuunnitelman kuulutetaan olevan valmisteilla. Valmisteilla olevasta suunnitelmasta on kahden viikon ajan mahdollisuus jättää  mielipide (koskee kaikkia kuntalaisia).

Valmisteilla olon jälkeen laaditaan katusuunnitelmaehdotus. Suunnitelmassa esitetään kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus, katukorkeudet, päällystemateriaali, tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Kun Rauman kaupungin tekninen valiokunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville, annetaan suunnittelualueeseen rajoittuville asukkaille mahdollisuus jättää suunnitelmaehdotusta koskeva muistutus. Tämän jälkeen lopullisen katusuunnitelman hyväksyy tekninen valiokunta.