Työ ja yrittäminen

Fjäderin kiertotalousalue sijaitsee hyvän asfaltoidun liikenneyhteyden päässä Rauman Koillisella teollisuusalueella. Alueella on mm. puhtaiden maa-aineisten, jätebetonin, muun rakennusjätteen sekä metsätalouden tuotteiden käsittelyä (bioenergiaterminaali).

Alueella on myös valmiina asemakaavoitettuna kortteli teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevän tai varastoivan laitoksen (tkem).

Alueen välittömässä läheisyydessä toimii myös maa-ainespankki sekä Rauman seudun jäteasema. Alueen läheisyyteen on myös rakentumassa noin 40 hehtaarin aurinkovoimalaitos sekä akkuvarasto.

Kaavakuva
Ilmakuva
Karttatuloste