Kaupunki ja hallinto

Kunnan asukkailla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen voi tehdä valtakunnallisen aloitepalvelun kautta. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kaupungin palvelujen parantamista. Aloite voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mihin aloitteella halutaan vaikuttaa.

Viimeistään kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta annetaan tieto sen arvioidusta käsittelyajasta. Vastauksen aloitteeseen saa sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun.

Aloitte ei vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille. Aloitteessa tulee kuitenkin käydä selväksi aloitteen tekijän täydellinen nimi ja osoite.