Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvontamittaukset

Rauman kaupungin alueella rakennusvalvontamittauksista vastaa kiinteistö- ja mittaustoimi. Kaikkien mittauspalveluiden tilaaminen tapahtuu keskitetysti asiakaspalvelupiste Pyyrmanin kautta. Mittauksilla on noin kahden viikon toimitusaika, joka tulee huomioida palvelua tilattaessa. 


Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen suorittaminen


Rakennuspaikan merkintä ennen rakennustyön aloittamista kiinteistö- ja mittaustoimi merkitsee rakennuksen paikan ja korkeusaseman hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään.

Rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen valmistuttua rakentamista voi jatkaa sen jälkeen, kun katselmuksessa on todettu rakennuksen paikka ja korkeusasema.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta perittävät maksut ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta Rauman kaupungin rakennusvalvontataksasta.

Muut sijaintimerkinnät

Kun varsinaista kiinteistönmääritystä (rajankäyntiä) ei haluta tehdä, tontin rajamerkkien ja rajan paikka voidaan merkitä epävirallisesti maastoon esim. aidan rakentamista varten. Aidan merkinnän aloitustaksa on 110 euroa sisältäen kaksi merkittävää pistettä sekä 30 euroa kultakin lisämerkinnältä.

Kiinteistö- ja mittaustoimi suorittaa myös muita sijainninmerkitsemistöitä tuntiveloituksen mukaan laskutettuna.

Kartoitusrunkoverkkojen rakentaminen ja kunnossapito

Rauman kaupungin alueelle on rakennettu noin 4 000 kiintopistettä. Runkoverkon kunnossapito ja päivitys on jatkuvaa. Kiintopistetiedot löytyvät Rauman kaupungin karttapalvelusta > kantakartta > kiintopistetiedot.

Kartasto

Kiinteistö- ja mittaustoimi tuottaa paikkatietoaineistoja Rauman kaupungin alueelta.