Maaston ja rakentamisen mittaukset

Tekninen virasto, kesä

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Ennen rakennustyön aloittamista

Kiinteistö- ja mittaustoimi merkitsee ennen rakennustyön aloittamista rakennuksen paikan ja korkeusaseman hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään.

Sijaintikatselmus

Rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen valmistuttua rakentamista voi jatkaa sen jälkeen, kun katselmuksessa on todettu rakennuksen paikka ja korkeusasema.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta peritään seuraavasti:

Enint. 2 huoneistoa käsittävään rakennukseen, erikseen merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma (säiliö tai vastaava sekä katos) 87,50 € / nurkkapiste, vähintään 350 €
Muu kuin edellä mainittu rakennus 50% korotettuna => 131,25 € / nurkka, vähintään 525 €
Olemassa olevan rakennuksen pienempi laajennus tai kevytrakenteinen ja vähäinen rakennelma 50% alennettuna => 43,75 € / nurkka, vähintään 175 €
Rakentamisalueen/kaivuun merkintä (epävirallinen, vapaaehtoinen) 115,00 € sisältäen neljä paalua

(säädös 05 04 06 Rakennusvalvonnan maksuista)

 

Sijaintimerkinnät

Kun varsinaista kiinteistönmääritystä (rajankäyntiä) ei haluta tehdä, tontin rajamerkkien ja rajan paikka voidaan merkitä epävirallisesti maastoon esim. aidan rakentamista varten. Merkitsemisestä peritään 100 euron suuruinen korvaus kutakin alkavaa aidan 200 metriä kohti. Sama hinta koskee myös pihamaan korkeusaseman tarkistamista tai osoittamista.

Kiinteistö- ja mittaustoimi suorittaa myös muita sijainninmerkitsemistöitä tuntiveloituksen mukaan laskutettuna.

Kartoitusrunkoverkkojen rakentaminen ja kunnossapito

Rauman kaupungin alueelle on rakennettu noin 4 000 kiintopistettä. Runkoverkon kunnossapito ja päivitys on jatkuvaa. Kiintopistetiedot löytyvät Rauman kaupungin karttasivuilta > kantakartta > kiintopistetiedot.

Kartasto

Kiinteistö- ja mittaustoimi tuottaa paikkatietoaineistoja Rauman kaupungin alueelta.