Kasvatus ja koulutus

Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Lapsia voi olla samanaikaisesti enintään 4 alle kouluikäistä lasta, hoitajan omat lapset mukaan lukien. Raumalla on 23 kunnallista perhepäivähoitajaa.

Perhepäivähoidossa hoitajan viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia. Hoitajan työaika määräytyy lasten varhaiskasvatus aikojen perusteella. Varhaiskasvatus ajasta sovitaan kirjallisesti asiakasmaksusopimuksella ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan 1-5-vuotiaita lapsia. Ryhmässä on joko 8 tai 12 lasta. Leikki, monipuolinen toiminta, kodinomaisuus ja kasvatuskumppanuus ovat oleellinen osa ryhmäperhepäivähoitoa. Ryhmäperhepäiväkodin esimiehenä toimii perhepäivähoidon ohjaaja.

Raumalla toimii yksi ryhmäperhepäiväkoti Mustikka Kourujärven alueella.

perhepäivähoidon ohjaaja
044 793 5026