Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunnan uutena lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Velvoite antaa sidonnaisuusilmoitus on kaupunginhallituksen jäsenillä ja varajäsenillä, kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolla, valiokuntien, lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä ympäristö- ja lupavaliokunnan että teknisen valiokunnan jäsenillä ja varajäsenillä.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kaupunginhallituksen ja valio-, lauta- ja johtokuntien esittelijät ja varaesittelijät.

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asianomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia; velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.
Jokainen laissa määrätty ilmoittamisvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ao. henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tiedot ilmoitetuista sidonnaisuuksista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla tarkastuslautakunnan käsiteltyä asian.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Aalto Kirsi (päivitetty 5.9.2018)
Aarniketo Kai (päivitetty 9.9.2019)
Ahvenjärvi Sauli
Ailasmaa Tapio
Ala-Siuru Panu
Alho Marja-Leena
Alonen Pasi

B
C
D

E

Erama Juho-Pekka
Eskolin Juha

F

G

Gustafsson Pia
Gülez Erkan

H

Haapala Laura
Haaslahti Esa (päivitetty 5.9.2018)
Hakonen Kerttu
Hannelius Timo
Hanni Marianna
Hatakka Lotta
Heikintalo Seppo
Heinilä Timo
Helamaa Elina
Helin Satu
Hiljanen Heidi
Hiltunen Leea
Huhtala Esko
Huuska Otso
Hyrynkangas Seppo
Hyvärinen Juha

I

 

J

K

Koski Kari
Koski Mia (päivitetty 5.9.2018)
Kurkaa Liisa
Kurki Eeva

L

Laihonen Jari
Laitinen Timo
Lampi Iida
Laukkanen Erkki
Leino Risto
Leppikorpi Kalle
Lydecken Anna

M

Malmsten Markku
Mantere Sirkka
Marttinen Marja-Leena
Marttinen Petri
Marva Hanna
Mattila Anita
Mäenranta Pasi
Mäkelä Kirsi
Mäntynen Marja (päivitetty 5.9.2018)

N

O

Ollila Hannu
Ollila Helena

P

Peltonen Pertti
Pitkänen Matti

Q

R

Raittila Erkki
Rantanen Miika
Ruponen Susanna

S

Saarela Jere (päivitetty 5.9.2018)
Saine Teija
Salo Sari
Salovaara Sakari
Sattilainen Seppo (päivitetty 30.10.2018)
Seimelä Sari
Sirola Teija
Sjögren Leena
Strander Soile
Suvanto Tomi

T

Tauluvuori Jari
Toivonen Jami

U

V

Vahala Janne
Vahteristo Samu (päivitetty 5.2.2020)
Vainila Johanna
Vainio Pyry
Vainio Tomi
Varjonen Marjo
Viitala Juha
Viitanen Sirpa
Viljanen-Lehto Hanna
Vilo Pentti
Virtanen Olli

W

Wallenius Pekka

X

Y

Ylijoki Mirja
Yli-Karro Miika

Z
Å
Ä
Ö