Kaupunki ja hallinto

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan.

Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
– valtuuston puheenjohtajat
– kaupunginhallituksen, ympäristö- ja lupalautakunnan sekä teknisen valiokunnan jäsenet ja varajäsenet
– muiden valiokuntien ja lautakuntien sekä johtokuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kaupunginhallituksen ja valio-, lauta- ja johtokuntien esittelijät ja varaesittelijät.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asianomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia; velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Jokainen laissa määrätty ilmoittamisvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Tiedot ilmoitetuista sidonnaisuuksista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Aarniketo Kai (päivitetty 9.9.2019)
Ahvenjärvi Sauli
Alonen Pasi

B
C
D

E

Erama Juho-Pekka
Eskolin Juha

F

G

 

H

Hannelius Timo
Hanni Marianna
Heinilä Timo
Helamaa Elina
Helin Satu
Hiljanen Heidi
Huuska Otso (päivitetty 1.7.2020)
Hyrynkangas Seppo
Hyvärinen Juha

I

 

J

K

Kaiku Marjatta
Kurki Eeva

L

Laihonen Jari
Lampi Iida
Lehti Rainer
Leppikorpi Kalle

M

Mantere Sirkka
Mäenranta Pasi

N

 

O

Ollila Hannu (päivitetty 30.6.2020)
Ollila Helena

P

Peltonen Pertti

Q

R

Rantanen Miika
Ringbom Reijo (päivitetty 16.08.2021)
Ruponen Susanna

S

Salo Sari (päivitetty 16.8.2021)
Salovaara Sakari
Sattilainen Seppo (päivitetty 30.10.2018)
Seimelä Sari
Sirola Teija
Sjögren Leena
Strander Soile
Suokanto Johanna
Suvanto Tomi

T

Toivonen Jami

U

V

Vahteristo Samu (päivitetty 5.2.2020)
Vastamäki Jukka (päivitetty 16.8.2021)
Varjonen Marjo
Viitala Juha (päivitetty 16.8.2021)
Viitanen Sirpa
Viljanen-Lehto Hanna
Vilo Pentti
Virtanen Olli

W

Wallenius Pekka

X

Y

Ylijoki Mirja (päivitetty 28.9.2020)
Yli-Karro Miika

Z
Å
Ä
Ö