Kaupunki ja hallinto

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan.

Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
– valtuuston puheenjohtajat
– kaupunginhallituksen, ympäristö- ja lupalautakunnan sekä teknisen valiokunnan jäsenet ja varajäsenet
– muiden valiokuntien ja lautakuntien sekä johtokuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kaupunginhallituksen ja valio-, lauta- ja johtokuntien esittelijät ja varaesittelijät.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asianomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia; velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Jokainen laissa määrätty ilmoittamisvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ao. henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuudet ja niissä tapahtuneet muutokset ilmoitetaan lomakkeella. Lähetä täytetty lomake osoitteeseen tarkastus@rauma.fi.

Tiedot ilmoitetuista sidonnaisuuksista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Aalto Kirsi (päivitetty 5.9.2018)
Aarniketo Kai (päivitetty 9.9.2019)
Ahvenjärvi Sauli
Ailasmaa Tapio
Ala-Siuru Panu
Alonen Pasi

B
C
D

E

Erama Juho-Pekka
Eskolin Juha

F

G

Gustafsson Pia

H

Haapala Laura
Haaslahti Esa (päivitetty 5.9.2018)
Hakonen Kerttu
Hannelius Timo
Hanni Marianna
Hatakka Lotta
Heinilä Timo
Helamaa Elina
Helin Satu
Hiljanen Heidi
Hiltunen Leea
Huhtala Esko
Huuska Otso (päivitetty 1.7.2020)
Hyrynkangas Seppo
Hyvärinen Juha

I

 

J

K

Kaiku Marjatta
Koski Mia (päivitetty 5.9.2018)
Kurkaa Liisa
Kurki Eeva

L

Laihonen Jari
Lampi Iida
Laukkanen Erkki (päivitetty 1.7.2020)
Lehti Rainer
Leino Risto
Leppikorpi Kalle
Luukkonen Johanna (päivitetty 18.2.2021)
Lydecken Anna

M

Malmsten Markku
Mantere Sirkka
Marttinen Marja-Leena
Marttinen Petri
Marva Hanna
Mattila Anita
Mäenranta Pasi
Mäkelä Kirsi
Mäntynen Marja (päivitetty 5.9.2018)

N

Numminen Seppo

O

Ollila Hannu (päivitetty 30.6.2020)
Ollila Helena

P

Peltonen Pertti
Pitkänen Matti

Q

R

Raittila Erkki
Rantanen Miika
Ruponen Susanna

S

Saarela Jere (päivitetty 5.9.2018)
Saine Teija
Salo Sari
Salovaara Sakari
Sattilainen Seppo (päivitetty 30.10.2018)
Seimelä Sari
Sirola Teija
Sjögren Leena
Strander Soile
Suokanto Johanna
Suvanto Tomi

T

Tauluvuori Jari
Toivonen Jami

U

V

Vahala Janne
Vahteristo Samu (päivitetty 5.2.2020)
Vainila Johanna
Vainio Pyry
Vainio Tomi
Vastamäki Jukka
Varjonen Marjo
Viitala Juha
Viitanen Sirpa
Viljanen-Lehto Hanna
Vilo Pentti
Virtanen Olli

W

Wallenius Pekka

X

Y

Ylijoki Mirja (päivitetty 28.9.2020)
Yli-Karro Miika

Z
Å
Ä
Ö