Asuminen ja ympäristö

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Yleinen vaaramerkki

Jos kuulet yleisen vaaramerkin, toimi seuraavasti.

  1. Siirry sisätiloihin ja pysy siellä.
  2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihtolaitteet.
  3. Avaa radio tai YLEn teksti tv:n sivut 112, 867-868. Odota rauhallisesti ohjeita.
  4. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät yhteydet tukkeudu.
  5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, etten joutuisi vaaraan matkalla.

Yleinen vaaramerkki kestää yhten minuutin ajan, ja siinä vuorottelevat nouseva ja laskeva 7 sekunnin jako. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki, jolla ilmoitetaan, että uhka tai vaara on ohi

Toimintaohjeet yleisen vaaramerkin varalle.