Yksityinen varhaiskasvatus

Raumalla on neljä yksityistä päiväkotia ja kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia sekä noin 20 yksityistä perhepäivähoitajaa.

Yksityinen varhaiskasvatus noudattaa varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita samoin kuin kunnallinen varhaiskasvatus.

Palveluseteli yksityiseen päiväkotihoitoon

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli esite 1.8.2019

Kaikki Rauman yksityiset päiväkodit ovat palvelusetelipäiväkoteja. Yksityisessä päiväkotihoidossa on käytettävissä palveluseteli, jota haetaan Rauman kaupungilta.

 • Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä.
 • Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi.
 • Palveluseteliä haetaan jokaisesta lapsesta erikseen.
 • Palveluseteliä voi hakea vain raumalainen perhe.
 • Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta, vaan kaupunki päättää palvelusetelin myöntämisestä.

Näin otat palvelun käyttöön

 1. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä palvelusetelipäiväkodista.
 2. Paikan saatuaan perhe tekee palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.
 3. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä sähköisellä hakemuksella. Palveluun kirjaudutaan pankki- tai asiointitunnuksella.
 4. Palveluseteliä tulee hakea viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista.
 5. Äkillinen työllistyminen tai kokopäiväisen opiskelun aloitus: hakemus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Päätös palvelusetelin arvosta

Päiväkotihoidon hinta on perheelle päiväkodista riippuen joko samanhintainen kunnallinen varhaiskasvatus tai 20 euroa/kk kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Perhe saa palvelusetelistä kirjallisen päätöksen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset 1.1.2018 alkaen koskevat myös palveluseteliasiakkaita.

Ilmoitusvelvollisuus

Lapsen palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistamista varten perheeltä pyydetään tulotiedot. Perheen tulee kuitenkin oma-aloitteisesti ilmoittaa kaupungille, kun

 • perheen tulot muuttuvat +/- 10 %, esimerkiksi työttömyyden tai työhön menon vuoksi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi perheenjäsenten määrä muuttuu
 • lapsen huoltajuus muuttuu
 • perheen osoite muuttuu
 • lapsen palvelutarve muuttuu
 • lapsen hoitosuhde päättyy.

Kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon ja yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon

Yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan kuntalisällä. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelasta.

Raumalla kuntalisä saamisen ehtona on ,että:

 • Lapsi on hoidossa yksityisessä perhepäivähoidossa: perhepäivähoitajan kotona, ryhmäperhepäivähoidossa tai perhe on palkannut hoitajan kotiin.
 • Lapsi asuu Raumalla.
 • Lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa.

 

Kuntalisän suuruus 1.8.2020 alkaen

Kuntalisän määrä yksityisen hoidon tuessa  

Alle 3 v lapsesta €/kk

 

 

Yli 3 v lapsesta €/kk

 

Hoitomuoto
Ryhmäperhepäivähoito 383,00 264,00
Perhepäivähoito 230,00 230,00
Palkattu hoitaja 230,00 230,00
Esiopetusikäinen lapsi 100,00

Yksityisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon kuntalisään on 1.1.2018 alkaen mahdollista saada sisaruskorotus , joka on enimmillään 116 €  kuukaudessa. Palvelun tuottajalle maksettava kompensaatio suhteutetaan lapsen varhaiskasvatussaoloaikaan. Sisarusosuus kompensoidaan myös perheille, joiden alle kouluikäiset lapset ovat jakautuneet yksityisen ja kunnallisen päivähoidon piiriin.

Englanninkielinen lastentarha (palveluseteli)

Karjalankatu 16

26100 Rauma

044 2419937

opettajat@enkkutarha.fi

Kotisivut

Lastentalo Musikatti (palveluseteli)

Osmonkatu 4

26100 Rauma

040 051 3340

paivakoti@lastentalomusikatti.fi

Kotisivut

Rauma-Repolan lastentarha (palveluseteli)

Talolantie 9

26100 Rauma

040 822 6553

opettajat@rauma-repolanlastentarha.fi

Kotisivut

Touhula Liikuntapäiväkoti Rauma (palveluseteli)

Tuomistonkatu 6 A

26200 Rauma

050 3094331

hanna.laaksonen@touhula.fi

Kotisivut

Rauman pikkunorssi (tuleva palvelusetelipäiväkoti)

Ilvaninkatu 1

26100 Rauma

Kotisivut

Pikkunorssi aloittaa toimintansa tammikuussa 2021.

Tuleva 110-paikkainen yliopiston harjoittelupäiväkoti, joka tarjoaa tutkimusperustaista varhaiskasvatusta tammikuusta 2021 alkaen ja esiopetusta elokuusta 2021 alkaen.

Ryhmäperhepäiväkoti Aurinkolehto

Mäki-Rantalantie 16

26190 UNAJA

045 805 9200

aurinkolehtooy@gmail.com

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkupanda

Tuomolantie 9

26820 RAUMA

045 129 9126

pikkupanda@pikkupanda.net

Kotisivut