Yksityinen varhaiskasvatus

Raumalla on neljä yksityistä päiväkotia ja kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia sekä noin 20 yksityistä perhepäivähoitajaa.

Yksityinen varhaiskasvatus noudattaa varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita samoin kuin kunnallinen varhaiskasvatus.

Palveluseteli yksityiseen päiväkotihoitoon

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli esite 1.8.2019

Kaikki Rauman yksityiset päiväkodit ovat palvelusetelipäiväkoteja.Yksityisessä päiväkotihoidossa on käytettävissä palveluseteli. Palveluseteliä haetaan Rauman kaupungilta.

 • Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä.
 • Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi.
 • Palveluseteliä haetaan jokaisesta lapsesta erikseen.
 • Palveluseteliä voi hakea vain raumalainen perhe.
 • Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta, vaan kaupunki päättää palvelusetelin myöntämisestä.

Näin otat palvelun käyttöön

 1. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä palvelusetelipäiväkodista.
 2. Paikan saatuaan perhe tekee palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.
 3. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä sähköisellä hakemuksella. Palveluun kirjaudutaan pankki- tai asiointitunnuksella.
 4. Palveluseteliä tulee hakea viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista.
 5. Äkillinen työllistyminen tai kokopäiväinen opiskelu: hakemus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Päätös palvelusetelin arvosta

Päiväkotihoidon hinta on perheelle päiväkodista riippuen joko samanhintainen kunnallinen varhaiskasvatus tai 20 euroa/kk kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Perhe saa palvelusetelistä kirjallisen päätöksen.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset 1.1.2018 alkaen koskevat myös palveluseteliasiakkaita.

Ilmoitusvelvollisuus

Lapsen palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistamista varten perheeltä pyydetään tulotiedot. Perheen tulee kuitenkin oma-aloitteisesti ilmoittaa kaupungille, kun

 • perheen tulot muuttuvat +/- 10 % esimerkiksi työttömyyden tai työhön menon vuoksi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi perheenjäsenten määrä muuttuu
 • lapsen huoltajuus muuttuu
 • perheen osoite muuttuu
 • lapsen palvelutarve muuttuu
 • lapsen hoitosuhde päättyy.

Kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon

Yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan kuntalisällä. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelasta.

 • Lapsi on hoidossa yksityisessä perhepäivähoidossa: perhepäivähoitajan kotona, ryhmäperhepäivähoidossa tai perhe on palkannut hoitajan kotiin.
 • Lapsella on lakisääteinen oikeus yli 20 viikkotunnin ylittävään varhaiskasvatukseen.
 • Lapsi asuu Raumalla.

 

Kuntalisän suuruus 1.1.2018 alkaen

Alle 3-vuotiaat Yli 3-vuotiaat Esioppilas
Ryhmäperhepäivähoito 368 €/kk 253 €/kk 95 €/kk
Perhepäivähoito 221 €/kk 221 €/kk 95 €/kk
Hoitaja kotona 221 €/kk 221 €/kk 95 €/kk

 

Yksityisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon kuntalisään on 1.1.2018 alkaen mahdollista saada sisaruskorotus , joka on enimmillään 116€  kuukaudessa. Palvelun tuottajalle maksettava kompensaatio suhteutetaan lapsen varhaiskasvatussaoloaikaan . Sisarusosuus kompensoidaan myös perheille , joiden alle kouluikäiset lapset ovat jakautuneet yksityisen ja kunnallisen päivähoidon piiriin.

Englanninkielinen lastentarha (palveluseteli)

Karjalankatu 16

26100 Rauma

044 2419937

marika.knuutila@enkkutarha.fi

Kotisivut

Lastentalo Musikatti (palveluseteli)

Osmonkatu 4

26100 Rauma

040 051 3340

paivakoti@lastentalomusikatti.fi

Kotisivut

Rauma-Repolan lastentarha (palveluseteli)

Talolantie 9

26100 Rauma

040 822 6553

opettajat@rauma-repolanlastentarha.fi

Kotisivut

Touhula Liikuntapäiväkoti Rauma (palveluseteli)

Tuomistonkatu 6 A

26200 Rauma

050 3424449

kiia.klemola@touhula.fi

Kotisivut

Ryhmäperhepäiväkoti Aurinkolehto

Mäki-Rantalantie 16

26190 UNAJA

045 805 9200

aurinkolehtooy@gmail.com

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkupanda

Tuomolantie 9

26820 RAUMA

045 129 9126

pikkupanda@pikkupanda.net

Kotisivut