Kasvatus ja koulutus

Raumalla on viisi yksityistä päiväkotia ja  noin 10 yksityistä perhepäivähoitajaa.

Yksityinen varhaiskasvatus noudattaa varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita samoin kuin kunnallinen varhaiskasvatus.

Palveluseteli yksityiseen päiväkotihoitoon

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli esite 1.8.2020 (pdf)

Kaikki Rauman yksityiset päiväkodit ovat palvelusetelipäiväkoteja. Yksityisessä päiväkotihoidossa on käytettävissä palveluseteli, jota haetaan Rauman kaupungilta.

 • Varmista oikeutesi palveluseteliin hakemalla sitä riittävän ajoissa , kiireellisessä työllistymisessä 2viikkoa ennen tarvetta , muussa tapauksessa 4kuukautta ennen lapsen aloitusta yksityisessä palveluseteli päiväkodissa.
 • Palveluseteliä haetaan jokaisesta lapsesta erikseen.
 • Palveluseteliä voi hakea vain raumalainen perhe.
 • Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta, vaan kaupunki päättää palvelusetelin myöntämisestä.
 • Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi.

Näin otat palvelun käyttöön

 1. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä palvelusetelipäiväkodista.
 2. Paikan saatuaan perhe tekee palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.
 3. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä sähköisellä hakemuksella. Palveluun kirjaudutaan pankki- tai asiointitunnuksella.
 4. Palveluseteliä tulee hakea viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista.
 5. Äkillinen työllistyminen tai kokopäiväisen opiskelun aloitus: hakemus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Päätös palvelusetelin arvosta

Päiväkotihoidon hinta on perheelle päiväkodista riippuen joko samanhintainen kunnallinen varhaiskasvatus tai 10-20 euroa/kk kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Perhe saa palvelusetelistä kirjallisen päätöksen.

 

Ilmoitusvelvollisuus

Lapsen palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistamista varten perheeltä pyydetään tulotiedot. Perheen tulee kuitenkin oma-aloitteisesti ilmoittaa kaupungille, kun

 • perheen tulot muuttuvat +/- 10 %, esimerkiksi työttömyyden tai työhön menon vuoksi.
 • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi perheenjäsenten määrä muuttuu.
 • lapsen huoltajuus muuttuu.
 • perheen osoite muuttuu.
 • lapsen palvelutarve muuttuu.
 • lapsen varhaiskasvatus päättyy.

Kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon

Yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan kuntalisällä. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelasta.

Raumalla kuntalisä saamisen ehtona on ,että:

 • Lapsi on hoidossa yksityisessä perhepäivähoidossa: perhepäivähoitajan kotona tai perhe on palkannut hoitajan kotiin.
 • Lapsi asuu Raumalla.
 • Lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa.

 

 

Kuntalisän suuruus 1.8.2023 alkaen

Kuntalisän määrä yksityisen hoidon tuessa Alle 3v lapsesta €/ kk Yli 3v. lapsesta €/kk
Hoitomuoto
Perhepäivähoito 253 253
Palkattu hoitaja 253 253
Esiopetusikäinen lapsi 111

 

Yksityisen perhepäivähoidon  kuntalisään on 1.1.2018 alkaen ollut mahdollista saada sisaruskorotus , joka on 1.8.2023 enimmillään 150 €  kuukaudessa. Palvelun tuottajalle maksettava kompensaatio suhteutetaan lapsen varhaiskasvatussaoloaikaan.   Sisarusosuus kompensoidaan myös perheille, joiden alle kouluikäiset lapset ovat jakautuneet yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Karjalankatu 16
26100 Rauma
044 2419937
opettajat@enkkutarha.fi
Osmonkatu 4
26100 Rauma
040 051 3340
paivakoti@lastentalomusikatti.fi
Talolantie 9
26100 Rauma
040 822 6553
opettajat@rauma-repolanlastentarha.fi
Ilvaninkatu 1
26100 Rauma
0442427864
anne.toivonen@pikkunorssi.fi

 

 

Tuomistonkatu 6 A
26200 Rauma
0103491313
mari.mitikka@touhula.fi