Kasvatus ja koulutus

Raumalla on neljä yksityistä päiväkotia ja kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia sekä noin 20 yksityistä perhepäivähoitajaa.

Yksityinen varhaiskasvatus noudattaa varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita samoin kuin kunnallinen varhaiskasvatus.

Palveluseteli yksityiseen päiväkotihoitoon

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli esite 1.8.2020 (pdf)

Kaikki Rauman yksityiset päiväkodit ovat palvelusetelipäiväkoteja. Yksityisessä päiväkotihoidossa on käytettävissä palveluseteli, jota haetaan Rauman kaupungilta.

 • Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä.
 • Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi.
 • Palveluseteliä haetaan jokaisesta lapsesta erikseen.
 • Palveluseteliä voi hakea vain raumalainen perhe.
 • Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta, vaan kaupunki päättää palvelusetelin myöntämisestä.

Näin otat palvelun käyttöön

 1. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä palvelusetelipäiväkodista.
 2. Paikan saatuaan perhe tekee palvelusetelipäiväkodin kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.
 3. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä sähköisellä hakemuksella. Palveluun kirjaudutaan pankki- tai asiointitunnuksella.
 4. Palveluseteliä tulee hakea viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista.
 5. Äkillinen työllistyminen tai kokopäiväisen opiskelun aloitus: hakemus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Päätös palvelusetelin arvosta

Päiväkotihoidon hinta on perheelle päiväkodista riippuen joko samanhintainen kunnallinen varhaiskasvatus tai 10-20 euroa/kk kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Perhe saa palvelusetelistä kirjallisen päätöksen.

 

Ilmoitusvelvollisuus

Lapsen palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistamista varten perheeltä pyydetään tulotiedot. Perheen tulee kuitenkin oma-aloitteisesti ilmoittaa kaupungille, kun

 • perheen tulot muuttuvat +/- 10 %, esimerkiksi työttömyyden tai työhön menon vuoksi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi perheenjäsenten määrä muuttuu
 • lapsen huoltajuus muuttuu
 • perheen osoite muuttuu
 • lapsen palvelutarve muuttuu
 • lapsen hoitosuhde päättyy.

Kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon ja yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon

Yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan kuntalisällä. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelasta.

Raumalla kuntalisä saamisen ehtona on ,että:

 • Lapsi on hoidossa yksityisessä perhepäivähoidossa: perhepäivähoitajan kotona, ryhmäperhepäivähoidossa tai perhe on palkannut hoitajan kotiin.
 • Lapsi asuu Raumalla.
 • Lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa.

 

Kuntalisän suuruus 1.8.2020 alkaen

Kuntalisän määrä yksityisen hoidon tuessa  

Alle 3 v lapsesta €/kk

 

 

Yli 3 v lapsesta €/kk

 

Hoitomuoto
Ryhmäperhepäivähoito 383,00 264,00
Perhepäivähoito 230,00 230,00
Palkattu hoitaja 230,00 230,00
Esiopetusikäinen lapsi 100,00

Yksityisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon kuntalisään on 1.1.2018 alkaen mahdollista saada sisaruskorotus , joka on enimmillään 116 €  kuukaudessa. Palvelun tuottajalle maksettava kompensaatio suhteutetaan lapsen varhaiskasvatussaoloaikaan. Sisarusosuus kompensoidaan myös perheille, joiden alle kouluikäiset lapset ovat jakautuneet yksityisen ja kunnallisen päivähoidon piiriin.

Karjalankatu 16
26100 Rauma
044 2419937
opettajat@enkkutarha.fi
Osmonkatu 4
26100 Rauma
040 051 3340
paivakoti@lastentalomusikatti.fi
Talolantie 9
26100 Rauma
040 822 6553
opettajat@rauma-repolanlastentarha.fi
Tuomistonkatu 6 A
26200 Rauma
050 3094331
hanna.laaksonen@touhula.fi
Ilvaninkatu 1
26100 Rauma
0442427864
anne.toivonen@pikkunorssi.fi

 

 

Mäki-Rantalantie 16
26190 UNAJA
045 805 9200
aurinkolehtooy@gmail.com
Tuomolantie 9
26820 RAUMA
045 129 9126
pikkupanda@pikkupanda.net