Maakauppa ja vuokraus

Pelto, maakauppa, Siirin maatila

Maakauppa

Rauman kaupungin maanhankinta on osa kunnan yleistä maapolitiikkaa, jolla turvataan kohtuuhintaisen maan saatavuus asunto- ja yritysrakentamisen tarpeisiin.

Raumalla ensisijainen maanhankintamuoto on vapaaehtoinen kauppa.

Yksittäisissä kohteissa kaupunki voi kuitenkin joutua käyttämään lunastusmenettelyä. Myös etuosto-oikeutta käytetään, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Kaupungin maakaupat päättää kohteen arvosta ja kaavoitustilanteesta riippuen

  • maanmittausinsinööri
  • tekninen valiokunta
  • kaupunginhallitus
  • kaupunginvaltuusto

Raumalla etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kaupungingeodeetti ja käyttämisestä kaupunginhallitus. Mikäli Rauman kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoittaa se päätöksestä ostajalle ja myyjälle. Lisäksi kaupunki ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämisestä kirjaamisviranomaiselle eli maanmittaustoimistolle kolmen kuukauden kuluessa kaupasta.

Maapoliittiset linjaukset Raumalla

Tarkempaa tietoa Rauman maapoliittisista linjauksista löytyy Rauman kaupunginvaltuuston 10.12.2018 § 112 hyväksymästä maapoliittisesta ohjelmasta.

Rauman maapoliittinen ohjelma 2018-