Kaupunki ja hallinto

Kuntakorttiin on koottu Rauman kaupungin kehitystä kuvaavat keskeisimmät tilastotiedot helposti luettavassa olevassa muodossa ja  tulostusvalmiina pdf-tiedostona. Tietosisältö koostuu Tilastokeskuksen ja THL:n Sotkanet-palvelun maksuttomista ja maksullisista tunnusluvuista, jotka päivittyvät automaattisesti tietojen päivittyessä tietokantoihin.

Kuntakortissa on esitetty aluekehityksen seuraavien teemojen keskeisimmät muuttujat

  • väestö
  • vetovoima
  • työllisyys
  • koulutus ja hyvinvointi
  • yritystoiminta
  • alue- ja kuntatalous
  • tällä hetkellä tietoa myös koronaviruksesta

Rauman kuntakortti

Rauman kuntakortti verrokkikunnilla